News from the Catholicosate

Լուրեր Կաթողիկոսարանէն
http://www.armenianorthooxchurch.org

SUMMER YOUTH ACADEMY AT THE CATHOLICOSATE OF CILICIA

30 July – On Monday, July 30th, 2018, around 20 youth coming from the USA and Canada gathered at the Catholicosate of Cilicia to start the Summer Youth Academy, entitled “Thinking Through the Armenian Church: the Anchor of Identity and Compass for Action.” The aim of the Academy, which will run from July 30th to August 11, is to introduce the participant youth to the Bible, Armenian Christianity, and the Church, as well as address contemporary moral and ethical issues. Present at the opening ceremony were lecturers of the Summer Youth Academy V. Rev. Boghos Tinkjian, V. Rev. Zareh Sarkissian, Prof. Teny Pirri-Simonian and Dr. John J. Pirri.

At the opening ceremony, His Holiness Aram I told the youth that despite the cultural diversity of the Armenian Diaspora, the Armenian Church assembles its children under its roof. His Holiness said that the intensive courses would provide basic knowledge of the Church, prepare the participants to make an active and responsible contribution to church life, and challenge them to take the teachings to their communities in a relevant and credible manner. His Holiness then delivered the first lecture of the Academy, entitled “The Armenian Church in world Christendom.”

The two-week intensive courses will include topics related to the Armenian Cause, the role of the Armenian Church in ecumenism, and identity and socio-ethical issues; the presenters will be: Ms. Seta Khedeshian, Dr. Nora Bayrakdarian, Dr. Mohammad Sammak, Dr. Jean Geokjian, and Ms. Shaghig Hudaverdian

* * *

NEW CONSTRUCTIONS AT ST. MARY’S MONASTERY IN BIKFAYA

25 July – We are happy to announce that the new building, which is under construction at St. Mary’s Monastery in Bikfaya, will consist of 24 dormitories and a storeroom. The building will serve as an Episcopal Palace and guesthouse. The construction is expected to be completed by Spring 2019. His Holiness Aram I will announce the name of the benefactor on the opening day.

 

* * *

NEW ASSIGNMENTS AT THE ARMENIAN CHURCH, CATHOLICOSATE OF CILICIA

His Holiness Aram I announced new appointments for four young members of the Cilician Brotherhood as follows:

-V. Rev. Hrant Tahanian: Ecumenical Officer and lecturer at the Armenian Theological Seminary.

-V. Rev. Hovhannes Saghdejian: Pastor in Northern Greece.

-V. Rev. Zareh Sarkissian: Director of the Youth Department, lecturer at the Seminary, as well as member of the Ecumenical Office.

-Rev. Fr. Bsag Tepirjian departs to Rome to continue his education.

 

* * *

YEAR OF INDEPENDENCE
unnamed (1)
At the beginning of the New Year, His Holiness Aram I, Catholicos of the Holy See of the Great House of Cilicia, issued an encyclical about the 100thanniversary of the Independent Republic of Armenia that was proclaimed on May 28, 1918. In his encyclical, His Holiness instructs all prelacies under the jurisdiction of the Cilician See to make this historic event a focus of attention and celebration throughout the centennial year of 2018. In his encyclical the Catholicos writes,
“The desire and will to live free and independent, even at the risk of known death, has become one of the most remarkable aspects of the many decades of Armenian history beginning with Haig Nahabed. Our history is rich with heroic struggles against oppression.
“This is what happened in our recent history on May 28, 1918, when the Armenian people, with the faith and determination of Vartan Mamigonian and Ghevont Yeretz, re-established its own sovereign country to live free on its ancestral land in accordance to the collective will of the people. May 28 is a precise and meaningful turning point in Armenian history after the fall of the Armenian Kingdom of Cilicia (1375) making the Armenian people subject to foreign powers. What a providential event this was when considering that just a few years earlier the Armenian Genocide took place in the Ottoman Empire, and in Yerevan the Armenian nation’s tricolor flag of independence was raised!”
Concluding his message, His Holiness appeals to all to mark this important date of the 100th anniversary of the first Armenian Republic, with community oriented events and various programs, including lectures, symposia, and commemorations. He reminds everyone of the imperative to remain “faithful to the fatherland’s independence built with blood and sweat and defend it at all cost…. Those who shed blood on the road to independence are heroes and martyrs. Therefore, let us bow down to the creation and defense of the first Armenian Republic, just as from May 28 up to this date we bow before the memory of our known and unknown innocent heroes who fought, served, and were martyred.”
Read the entire message in Armenian or English.
* * *
for coverage of this story in English, please click here:
http://armenianweekly.com/2016/12/07/cilicia-echr/

 

ՊՐԻՒՔՍԵԼԻ ՄԷՋ ՄԱՄԼՈՅ ԱՍՈՒԼԻՍ՝ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԻՐԱՒԱՆՑ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻՆ ՄՕՏ ԲԱՑԱԾ ԴԱՏԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

Պրիւքսել– Չորեքշաբթի, 7 Դեկտեմբեր 2016–ին, նախաձեռնութեամբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ կազմակերպութեամբ ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբին, այսօր յետմիջօրէին Պելճիքայի մայրաքաղաք Պրիւքսելի մամլոյ ակումբին մէջ տեղի ունեցաւ մամլոյ ասուլիս մը, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարանին (ՄԻԵԴ) մօտ բացած դատին առիթով, որուն նպատակն է պահանջել՝ Սիսի պատմական կաթողիկոսարանի վերադարձը:15356526_10154943570163714_1706966828625858318_n

Մամլոյ ասուլիսին մասնակցեցան եւ դատավարութեան ընթացքը ներկայացուցին կաթողիկոսարանի իրաւական խումբին անդամներէն երեքը՝ դոկտ. Փայամ Ախաւան, դոկտ. Նորա Պայրաքտարեան եւ դոկտ. Թենի Սիմոնեան: Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի ողջոյնի խօսքը փոխանցեց Գերշ. Տ. Գեղամ Արք. Խաչերեան, իսկ մամլոյ ասուլիսի բացումը կատարեց ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբի նախագահ Գասպար Կարապետեանը:

Ասուլիսին ներկայ գտնուեցան միջազգային եւ տեղական լրատուական միջոցներու ներկայացուցիչներ, եւրոերեսփոխաններ, պելճիքացի երեսփոխաններ, ոչ-կառավարական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, իրաւաբաններ եւ տեղւոյն հայ համայնքի ներկայացուցիչներ:

Վեհափառ Հայրապետին ողջոյնի խօսքին մէջ նշուած էր՝ «Այս դատը պատմական դատ մըն է, որ Հայկական Ցեղասպանութենէն 100 տարիներանց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը կը բանայ թուրք պետութեան դէմ, պահանջելով իր պատմական նստավայրին վերադարձը»:
Իր կարգին, Գասպար Կարապետեան, ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբի նախագահը, կարեւորեց նման դատի մը նախաաձեռնութիւնը, որ ինքնին պերճախօս վկայութիւն մըն է, թէ մեր դատը ճանաչումէ անցած է հատուցման փուլին: Այսօրուան կայացած մամլոյ ասուլիսը կարեւոր է այն առումով՝ որ Պրիւքսելը ըլլալով Եւրոպական միութեան կեդրոնատեղին, արդէն փաստ մըն է, որ բարձրագոյն ատեաններուն առջեւ հայը կը հետապնդէ իր դատը:
Կաթողիկոսարանի իրաւաբաններու յանձնախումբի հիմնական փաստաբաններէն դոկտ. Փայամ Ախաւան շեշտեց, որ այս դատը հիմնուած է երկու կարեւոր սկզբունքներու վրայ, որոնք են՝ կալուածի վերադարձը իր իրաւատիրոջ եւ ազատ պաշտամունքի իրաւունքը, որոնք նաեւ Թուրքիոյ փոքրամասնութիւններու պարագային՝ պաշտպանուած են Լոզանի դաշնագրով: Ախաւան նաեւ նշեց, որ Թուրքիոյ իշխանութիւնները պէտք է խոհեմ գտնուին, եւ վերադարձնեն կալուածը: Ան վստահեցուց թէ, դատը իրաւական եւ պատմական ամուր հիմնաւորումներով ներկայացուած է դատարան:

Դոկտ. Նորա Պայրաքտարեան իր կարգին անդրադարձաւ մինչ օրս դատական գործընթացին, շեշտելով, թէ Հայկական Ցեղասպանութիւնը անուրանալի փաստ մըն է, եւ Թուրքիան պարտաւոր է առերեսուիլ իր անցեալին հետ, ինչ որ նաեւ կը նշուի Եւրոմիութեան եւ եւրոպական երկիրներու բանաձեւներուն մէջ:

Դոկտ. Թենի Սիմոնեան ներկայացուց դատին նախապատրաստական աշխատանքները, եւ ընդգծեց, թէ այս դատը առիթ մը պիտի հանդիսանայ Թուրքիոյ մէջ գտնուող, բռնի իսլամացուած միլիոնաւոր թաքուն հայերունվ վերագտնելու համար իրենց պատկանելիութիւնը եւ վերադառնալու իրենց հայկական արմատներուն:

Ներկայացումներուն աւարտին, ներկաներուն առիթը տրուեցաւ որ կաթողիկոսարանի իրաւական յանձնախումբի անդամներուն ուղղեն իրենց հարցումները, յաւելեալ մանրամասնութիւններ ստանալու համար: Նշենք նաեւ, որ մամլոյ ասուլիսը դիմատետրի (ֆէյսպուք) ճամբով ուղիղ հեռարձակուեցաւ եւ շատեր նաեւ այս ճամբով իրենց հարցումները ուղղեցին:

* * *

Ա.Մ. ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԹԵՄԸ ԱՐԺԱՆԱՒՈՐԱՊԷՍ ՆՇԵՑ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ 20-ԱՄԵԱԿԸ

Ա.Մ. Նահանգներու Արեւելեան Թեմի Առաջնորդարանի կազմակերպութեամբ, Կիրակի, 9 Հոկտեմբեր14642495_10154753503713714_3561365831251585266_n 2016-ի յետմիջօրէին, Նիւ Ճըրզիի մէջ, տեղի ունեցաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին գահակալութեան 20-ամեակի նշումը։ Ձեռնարկին ներկայ էին Ա.Մ. Նահանգներու Արեւելեան Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Օշական Արք. Չօլոյեան, Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Բաբգէն Արք. Չարեան, Ա.Մ. Նահանգներու Արեւելեան Էջմիածնական Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Խաժակ Արք. Պարսամեանի ներկայացուցիչ Հոգշ. Տ. Սիմէոն Աբղ. Օտապաշեան, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Միութեան Տնօրէն Խորհուրդի անդամ՝ Մեթր Փիթըր Ղուկասեան, միաբան ու քահանայ հայրեր, Կաթողիկոսարանի Ազգային Կեդրոնական ու Թեմի Ազգային Վարչութեան անդամներ, գաղութի զանազան կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներ, բարերարներ եւ Թեմի տարբեր շրջաններու եկեղեցիներու զաւակները։

Ա.Մ. Նահանգներու եւ Հայաստանի քայլերգներէն ետք, օրուան հանդիսաւարը՝ Մերձաւոր Արեւելքի Հիմնարկութեան պատուակալ ատենապետ Տիար Շանթ Մարտիրոսեան կատարեց բացման խօսքը, որուն ընթացքին նշեց, թէ Մերձաւոր Արեւելքի Հիմնարկութեան կողմէ իբր որբանոց գործածուող Անթիլիասի հողատարածքը, որուն վրայ հաստատուած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը 1930-էն ի վեր, աւելի քան ութ տասնամեակներ ետք ամբողջովին պայծառակերպուած է, նոր հմայք ստացած եւ լծուած մեր ժողովուրդի ազգային-եկեղեցական ծառայութեան։ Ձեռնարկի ընթացքին տեղի ունեցաւ գեղարուեստական յայտագիր՝ Տիար Գէորգ Հաճեան (Թենոր) հանդէս եկաւ եկեղեցական ու ազգային երգերով։

14595539_10154753503368714_7244379322754823188_nՊոսթընի Ս. Ստեփանոս եկեղեցւոյ հոգաբարձութեան անդամ եւ համայնքի երիտասարդ սերունդի ներկայացուցիչ Օրդ. Թամար Քանարեան խօսեցաւ Վեհափառ Հայրապետին երիտասարդութեան վրայ թողած ազդեցութեան մասին եւ ըսաւ. « Վերջին 15 տարիներու ընթացքին, ես իմ հայեացքներս միշտ ուղղեցի դէպի մեր եկեղեցւոյ ղեկավարութեան ու յատկապէս Արամ Ա. Կաթողիկոսին, որպէս ներշնչման աղբիւր, ուշի ուշով մտիկ ընելով իր հայրապետական պատգամները եւ զանոնք գործադրելով որպէս քրիստոնեայ եւ հայ: Վեհահառ Հայրապետին պատգամները նաեւ մեր բոլորիս ներշնչման աղբիւր են աւելի լաւ հիմերու վրայ դնելու եւ պայքարելու մեր եկեղեցւոյ, հայրենիքին ու ազգին համար՝ առանց ընկրկելու ու յուսահատելու, միշտ պայքարելով ու ցանկալով հասնիլ աւելի լաւին»։ Ապա, խօսք առաւ Թեմի Ազգային Վարչութեան ատենապետ Մեթր Ճէգ Մարտոյեան, որ շնորհաւորեց Վեհափառ Հայրապետը եւ լուսարձակի տակ առաւ անոր 20-ամեայ գործունէութիւնը եւ ղեկավարի արժանիքները։

Օրուան գլխաւոր բանախօսն էր Արեւելեան Թեմի Առաջնորդական Փոխանորդ Գերշ. Տ. Անուշաւան Եպս. Դանիէլեան, որ ներկայացուց Վեհափառ Հայրապետի եկեղեցականի կեանքը, կեդրոնանալով 20-ամեայ գահակալութեան գործունէութեան վրայ՝ «Քսան տարիներ ետք եկած ենք հաւաքական կերպով վկայելու ծառայութիւնը մարմնաւորող Աստուծոյ հաւատարիմ ծառայի մը, եւ մեր երախտագիտութիւնը յայտնելու բանիւ ու գործով ապրուած կեանքի մը, որ տրոփած է ո՛չ միայն իր անձին, իր Միաբանութեան, իր ազգին ու եկեղեցիին, այլ անդրանցնելով պատկանելիութեան նեղ սահմանները, գործած է ի խնդիր քրիստոնէութեան եւ միջ-կրօնական յարաբերութեանց բարւոք զարգացման»։ Սրբազան Հայրը իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ Վեհափառ Հայրապետին՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, Հայ Եկեղեցւոյ, քաղաքական, մտաւորական, մշակութային, միջ-եկեղեցական ու միջ-կրօնական երկխօսութեան, երիտասարդական, շինարարական եւ Հայ Դատի բնագաւառներէն ներս բերած ներդրումին։14563504_10154753503723714_2652098660798668847_n

Առաջնորդ Օշական Սրբազան խօսք առնելով յայտնեց, թէ Նորին Սրբութեան գահակալութեան 20 տարիները լեցուն եղան անձնազոհողութեամբ եւ արժեւորուեցան մեր ազգին ու եկեղեցւոյ վեհ արժէքներով։ Ան Վեհափառ Հայրապետին ուղղելով իր խօսքը ըսաւ. «Ինչ որ Աստուած տուաւ Ձեզի, Դուք իբր ծառայութիւն ներկայացուցիք մեր ժողովուրդին, եւ մեզի համար օրինակ հանդիսացաք, որպէսզի մենք եւս հետեւինք Ձեր ուղղութեան»։ Ապա, հրաւիրեց Նորին Սրբութիւնը փոխանցելու օրուան իր պատգամը։

«Երբ Կաթողիկոսին մասին կը խօսինք, կը նշանակէ կը խօսինք Կաթողիկոսարանին՝ Ս. Աթոռին մասին եւ անշուշտ հակառակը։ Ա՛յս է իմ հասկացողութիւնս։ Կաթողիկոսը իր անձը պէտք է նուիրէ Կաթողիկոսարանին եւ տակաւին աւելին՝ եկեղեցւոյ, ազգին ու հայրենիքին, ա՛յս եղաւ իմ սկզունքս եւ ա՛յս փորձեցի կատարել։ Ես իմ կարելիս ըրի, եւ պիտի փորձեմ նոյն թափով եւ առաւել եռանդով շարունակել» ըսաւ Արամ Ա. Կաթողիկոս վերարժեւորելով գահակալութեան իր 20 տարիները։ Ապա, ան խօսեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան մասին ու նշեց. «Անթիլիասը առաքելութիւն է։ Առաքելութիւն մը, որ կ’երթայ դէպի մեր ժողովուրդը եւ կը վերանորոգէ ու կը փոխակերպէ զայն։ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան համար ծառայութիւնը հրայրք է։ Մեր առաքելութեան ու ծառայութեան մէջ յատուկ տեղ կը գրաւեն Հայ Եկեղեցւոյ միասնականութեան ամրապնդումը եւ բարեկարգումը, Հայաստանի ու Արցախի հզօրացումը, երիտասարդութեան կարեւորութիւնը, մարդուժի պատրաստութիւնը եւ մեր ժողովուրդի արդար իրաւունքներու վերականգնումը։ Մենք հետամուտ ենք այս ու բոլոր մեր ազգը մտահոգող հարցերուն շուրջ մեր ըսելիքն ու ընելիքը ունենալ»։

Վեհափառ Հայրապետի ոգեշունչ պատգամէն ետք երգուեցաւ «Կիլիկիա»։ Ապա, տեղի ունեցաւ պաշտօնական ընթրիք եւ երեկոն փակուեցաւ Հայրապետական օրհնութեամբ։

* * *

19- 9- Սեպտեմբեր- 2016

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՄԵԿՆԵՑԱՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ 25-ԱՄԵԱԿԻ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐՈՒՆ

14333050_10154648074617873_3076676920806065289_nԱՆԹԻԼԻԱՍ – Երկուշաբթի, 19 Սեպտեմբեր 2016-ի երեկոյեան, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը, ընդառաջելով Հայաստանի Հանրապետութեան Վսեմաշուք Նախագահ Տիար Սերժ Սարգսեանի հրաւէրին, մեկնեցաւ Հայաստան մասնակից դառնալու Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 25-ամեակին նուիրուած ձեռնարկներուն, Երեւանի մէջ։

Նորին Սրբութեան կ’ընկերանան՝ Թեհրանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Սեպուհ Արք. Սարգիսեան, Գերշ. Տ. Նորայր Եպս. Աշըգեան եւ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան։ Վեհափառ Հայրապետը Անթիլիասի Մայրավանք պիտի վերադառնայ Չորեքշաբթի, 21 Սեպտեմբեր 2016-ի գիշերը։

19 September 2016. On Monday evening, His Holiness Catholicos Aram I left for Armenia, in response to the invitation of the President of Armenia, HE Serge Sarkissian, to take part in the celebrations of the 25th anniversary of the independence of the Republic.

Catholicos Aram I is accompanied by Archbishop Sebouh Sarkissian, Prelate of Tehran, Bishop Norayr Ashekian and Rev Bedros Manuelian. His Holiness Aram I and the delegation will return to Antelias in the evening of Wednesday, 21 September 2016.

__________________________

9- Սեպտեմբեր- 2016
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ԸՆՏՐՈՒԵՑԱՒ Մ.Ա.Ե.Խ.-Ի ՊԱՏՈՒՈՅ ՆԱԽԱԳԱՀ

 Յորդանանի մայրաքաղաք՝ Ամմանի մէջ գումարուող Միջին Արեւելքի Եկեղեցիներու Խորհուրդի համաժողովը բարձրօրէն գնահատելով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին բերած ներդրումը միջ-եկեղեցական շարժումին ընդհանրապէս եւ Մ.Ա.Ե.Խ.-ին մասնաւորապէս, զինք ընտրեց որպէս Խորհուրդի պատուոյ նախագահ։ Նորին Սրբութիւնը խօսք առնելով գնահատեց համաժողովին աշխատանքները, շնորհակալութիւն յայտնեց իր անձին նկատմամբ ցուցաբերուած վստահութեան եւ շեշտեց, թէ ինք յանձնառու կը մնայ իր նպաստը բերելու միջ-եկեղեցական շարժումի զարգացման։

Մ.Ա.Ե.Խ.-ի համաժողովը շարունակելով իր աշխատանքները կատարեց Գործադիր Վարչութեան ընտրութիւնը։ Համաժողովին մասնակցող Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան պատուիրակութեան անդամներէն Գերշ. Տ. Սեպուհ Արք. Սարգիսեան եւ Գերպ. Տ. Յուսիկ Ծ. Վրդ. Մարտիրոսեան ընտրուեցան Գործադիր Վարչութեան անդամներ, իսկ Դոկտ. Ժան Սալմանեան՝ անձնափոխանորդ։ Գործադիր Վարչութիւնը յառաջիկայ չորս տարիներու ընթացքին, մինչեւ յաջորդ համաժողով, կը ծրագրէ Խորհուրդի աշխատանքները եւ կը փորձէ իրագործել համաժողովէն բխած առաջարկները։ Գործադիր Վարչութիւնը կը կազմուի եկեղեցական չորս ընտանիքներու (Ուղղափառ Ոչ-քաղկեդոնական, Արեւելեան Ուղղափառ, Աւետարանական եւ Կաթոլիկ) քսանչորս ներկայացուցիչներէ։ Նշենք, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը Մ.Ա.Ե.Խ.-ի կազմութենէն ի վեր (1974) գործօն մասնակցութիւն կը բերէ Խորհուրդի աշխատանքներուն։
Վերջապէս, համաժողովը յառաջիկայ չորս տարիներու Խորհուրդի ընդհանուր քարտուղարի պաշտօնին համար ընտրեց Հայր Միշէլ Ժալըխը։

___________________________________

The Catholicosate of Cilicia at the Global Communication Network Consultation in Armenia

01 September 2016

31 August 2016. The Catholicosate of Cilicia was invited to attend the consultation on Global Communication Network held 25-26 August in Yerevan, Armenia. Organized by the Ministry of Diaspora of Armenia and the Yerevan State University, the consultation focused on the following issues: new media, networking and security in Armenia and the Diaspora.

Rev Bedros Manuelian, coordinator of the audio visual Department of the Catholicosate of Cilicia, attended the Conference and presented a paper on “The Catholicosate of Cilicia and the global communication networks.”

The conference concluded with the decision to create a Committee to facilitate and coordinate Armenian online programmes and networks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s