News from the Catholicosate

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆՑ ԱՒԱՐՏԻՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ՅԱՏՈՒԿ ԿԱՐԳ
RENOVATIONS OF ST. GREGORY THE ILLUMINATOR CATHEDRAL IN ANTELIAS, LEBANON

12 October 2019

At the conclusion of the renovations of St. Gregory the Illuminator Cathedral, His Holiness Catholicos Aram I of the Armenian Church, Holy See of Cilicia presided over the blessing of the Mother Cathedral celebrated with singing of hymns, psalms and prayers. Note that the renovations were possible thanks to the generous #donation of Mr. and Mrs. Hovsep and Elizabeth Boyadjian.

Անցնող երկու ամիսներու ընթացքին, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ տեղի ունեցան վերանորոգման աշխատանքներ, բարձր հովանաւորութեամբ Ս. Աթոռոյս Գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին եւ ազնիւ բարերարութեամբ Ամերիկայի հիւսիսային արեւմտեան հայոց թեմի ազգայիններէն Տէր եւ Տիկ. Յովսէփ եւ Էլիզապէթ Պոյաճեան ամոլին։

Արդարեւ, վերանորոգման աշխատանքներու աւարտին, Շաբաթ, 12 Հոկտեմբեր 2019-ի երեկոյեան, միաբան հայրերէ կազմուած Հայրապետական թափօրը, նախագահութեամբ Վեհափառ Հայրապետին, շարականներու երգեցողութեամբ եւ սաղմոսներու ու աղօթքներու արտասանութեամբ ուղղուեցաւ Մայր Տաճար, ուր տեղի ունեցաւ եկեղեցւոյ օրհնութեան յատուկ կարգ։ Արարողութեան աւարտին, Նորին Սրբութիւնը «Լուսաւորեա Երուսաղէմ» շարականի երգեցողութեամբ բարձրացաւ Ս. Խորան եւ վառեց Քրիստոսի լոյսը խորհրդանշող աշտանակները։ Ապա, տեղի ունեցաւ Կիրակմուտքի ժամերգութիւն։

Յայտնենք, որ Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին գահակալութեան շուրջ 25 տարիներու ընթացքին երրորդ անգամ ըլլալով Մայր Տաճարը կ՚ենթարկուի ամբողջական վերանորոգման՝ բնականաբար յաճախակի առիթներով կատարուած բարեզարդման որոշ աշխատանքներու առընթեր։

Easter Message

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ Ս. ԶԱՏԿՈՒԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՀՐԱՒԷՐ ՝ ՄԱՀԷՆ ԴԷՊԻ ԿԵԱՆՔ ԸՆԹԱՆԱԼՈՒ

Պօղոս Առաքեալ, Եփեսոսի քրիստոնեաներուն ուղղած իր նամակին մէջ կ’ըսէ, թէ Աստուած «մեզ վերստին կեանքի կոչեց Քրիստոսով» (2.5)։ Առաքեալին այլ նամակներուն մէջ եւս շեշտուած յիշեալ հաստատումը, նպատակը կը կազմէ Աստուծոյ Որդւոյն առաքելութեան, եւ հետեւաբար, առանցքը՝ քրիստոնէական հաւատքին։

«Մահ»ը աստուածաշնչական հասկացողութեամբ սոսկ ֆիզիքական գոյութեան վախճանը չէ. այլ Աստուծմէ հեռացում է, մեղքերու տիրապետութեան ենթակայ ըլլալ է։ «Կեանք»ը Աստուծոյ ներկայութիւնն է, մարդուն հաւատարմութիւնն է իր Երկնաւոր Հօր։ Քրիստոս իր երկրաւոր առաքելութեան սկիզբը ըսաւ «ես եկայ որպէսզի կեանք ունենաք» (Յհ 10.10)։ Աստուած իր Որդւոյն, Քրիստոսի ճամբով իրագործեց իր փրկագործական ծրագիրը՝ մարդուն վերստին կեանք պարգեւելով։ Ա՛յս հայեցակէտով հարկ է մօտենալ Աստուծոյ Որդւոյն մարդեղութեան, ինչպէս նաեւ երկրաւոր առաքելութիւնը կազմող դէպքերուն, հրաշքներուն եւ ուսուցումներուն։ Խաչով կերտուած յարութիւնը դարձաւ գագաթնակէտը՝ մարդուն վերստին կեանք շնորհելու Քրիստոսի փրկագործական առաքելութեան։

Աստուածաշունչին վրայ հիմնուած քրիստոնէական հաւատքը կը յիշեցնէ մեզի, թէ.- Քրիստոսի յարութեամբ ազատագրուեցանք մեղքի կապանքէն։ Մեղանչած էր մարդը Աստուծոյ պատուիրաններուն դէմ եւ դաւաճանած իր աստուածատուր կոչումին։ Մարդուն պատճառաւ ապականած էր նաեւ իր խնամքին յանձնուած ստեղծագործութիւնը։ Ինչպէս Առաքեալը կը վկայէ՝ «Քրիստոսի արիւնով մեր մեղքերուն թողութիւն գտանք» (Եփ 1.7)։ Խաչին վրայ թափած իր արիւնով Աստուծոյ Որդին սրբեց մարդուն մեղքը։ Խաչ բարձրանալով Քրիստոս մարդը ազատագրեց իր մեղքէն ու առաջնորդեց դէպի յաւիտենական կեանք։

Քրիստոսի յարութեամբ Աստուծոյ որդեգիր զաւակները դառնալու երկնային շնորհքին արժանացանք։ Աստուծոյ գործակից ըլլալու կոչուած մարդը դարձած էր սատանային գործակից։ Երկնային շնորհներով զարդարուելու պատիւին արժանացած մարդը, իր ազատ կամքով դարձած էր երկրաւոր մոլութիւններու գերին։ Այլ խօսքով, մարդը ուրացած էր իր Երկնաւոր Հայրը եւ դարձած անառակ։ Քրիստոսի յարութեամբ մեղքի ու մահուան տիղմին մէջ թաղուած մարդը յարութեան յոյսով կեանքը ապրելու աստուածային հրաւէր ստացաւ։

Քրիստոսի յարութեամբ փրկութեան ժառանգորդ ըլլալու երկնային պարգեւին արժանացանք։ Մարդը հեռացած էր Աստուծմէ, արարածը՝ Արարիչէն, զաւակը՝ Հօրմէն։ Մերժած էր մարդը երկնատուր արժէքները ու ճշմարտութիւնները, եւ հիմնած՝ իր արժէքներու համակարգը, իր իշխանութիւնը։ Մահուան անդունդին մէջ գտնուող մարդուն փրկութիւն բերելու համար աշխարհ եկած Աստուծոյ Որդին իր հրաշափառ յարութեամբ մարդուն առջեւ բացաւ դէպի յարուցեալ կեանք առաջնորդող ճամբան։

Աւետարանի վկայութեան համաձայն, Քրիստոսի մարդեղութեամբ սկսած ու յարութեամբ պսակուած աստուածային փրկագործական ծրագրի իրագործումը իր ամբողջական լրումին պիտի հասնի Քրիստոսի երկրորդ գալուստով, երբ Քրիստոս պիտի ոչնչացնէ երկրի «չար իշխանութիւնները, պետութիւնները եւ զօրութիւնները» եւ «վերջին թշնամին որ պիտի բնաջնջուի մահը պիտի ըլլայ» (Ա.Կր 15.25-26)։

Քրիստոսի յարութիւնը երաշխիք է ու միանգամայն հրաւէր, որպէս Աստուծոյ որդեգիր զաւակներ ընթանալու՝
մեղքի ճանապարհէն դէպի փրկութեան ճանապարհ.
մահուան անդունդէն դէպի կեանքի հովիտը.
Գողգոթայի տառապանքէն դէպի յարութեան յաղթանակ։

Աստուած մեզի չարին, մեղքին ու մահուան դէմ յաղթանակ պարգեւեց Քրիստոսի յարութեամբ։ Քրիստոս յարութիւն առաւ, որպէսզի «մենք նորոգուած կեանքով ապրինք» (Հռ 6.4)։

Արդ, հաւատքո՛վ ապրինք, որովհետեւ Քրիստոսով հաշտուած ենք Աստուծոյ հետ։ Յոյսո՛վ ապրինք, որովհետեւ Քրիստոսի յարութեան մասնակից դառնալու շնորհքին արժանացած ենք։
Քրիստոսո՛վ ապրինք, որովհետեւ Քրիստոսի յարութեամբ վերանորոգուած կեանք ժառանգած ենք։
Ահա՛, ժողովուրդ հայոց, պատգամը Քրիստոսի հրաշափառ յարութեան։ * * *

Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան տօնին առիթով, Հայրապետական օրհնութեամբ եւ քրիստոնէական ջերմ սիրով կ’ողջունենք Հայաստանի Հանրապետութեան Վսեմաշուք Նախագահ Արմէն Սարգիսեանը ու Վսեմաշուք Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը, ինչպէս նաեւ Արցախի Հանրապետութեան Վսեմաշուք նախագահ Բակօ Սահակեանը, մաղթելով իրենց նորանոր իրագործումներով լեցուն հայրենանուէր ծառայութիւն։

Եղբայրական ջերմ սիրով կ’ողջունենք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, մաղթելով եկեղեցաշէն ծառայութեամբ հարուստ երկար գահակալութիւն։ Կ’ողջունենք նաեւ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանը եւ Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Բարձրաշնորհ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանը, մաղթելով իրենց բեղմնաւոր ծառայութիւն հայ եկեղեցւոյ անդաստանէն ներս։

Հայրապետական օրհնութեամբ ու հայրական սիրով կ’ողջունենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Թեմակալ Առաջնորդները, հոգեւոր դասը, Ազգային իշխանութիւնները, մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ գործող կազմակերպութիւններն ու միութիւնները եւ մեր հաւատացեալ ժողովուրդը, հայցելով Աստուծմէ, որ մեր ժողովուրդին սիրելի զաւակները Յարուցեալ Փրկչին յաղթանակով զօրացած ապրին իրենց կեանքը հաստատ մնալով իրենց քրիստոնէական հաւատքին մէջ, եւ հաւատարիմ՝ մեր ազգին հոգեւոր, բարոյական ու ազգային արժէքներուն։ Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց, Օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի։

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
Սուրբ Զատիկ
21 Ապրիլ 2019
Անթիլիաս, Լիբանան

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ
Youth Assembly Convenes in Antelias

18 February 2019


On February 16th and 17th, a group of #Armenian #youth coming from various communities of the Armenian #Diaspora gathered in #Antelias for a Youth #Assembly to discuss topics related to challenges faced by Armenian youth and potential solutions.

16 եւ 17 Փետրուար 2019-ին, Անթիլիասի Մայրավանք հաւաքուած էին սփիւռքի զանազան երկիրներէ ժամանած երիտասարդներ, որոնք գումարեցին հինգ նիստերէ բաղկացած խորհրդաժողով մը՝ արծարծելով երիտասարդութիւնը յուզող այժմէական խնդիրներ ու քննարկելով զանոնք դիմագրաւելու գործնական միջոցներու մասին։

Խորհրդաժողովին ատենապետեց Գերշ. Տ. Մեսրոպ Եպս. Սարգիսեանը, իսկ վարեցին Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանն ու Հոգշ. Տ. Զարեհ Վրդ. Սարգիսեանը։

Բացման նիստին իր պատգամը փոխանցեց Նորին Սրբութիւնը։ Ան առաջին հերթին բարի գալուստ մաղթեց Հիւսիսային Ամերիկայէն, Եւրոպայէն, Միջին Արեւելքէն եւ Հայաստանէն Անթիլիաս ժամանած երիտասարդներուն՝ ընդգծելով բոլոր բնագաւառներուն մէջ Կիլիկիոյ Ս. Աթոռին գործօն ներկայութիւնն ու գործնական ձեռնարկութիւնները։ Ան դիտել տուաւ, որ այս հաւաքը կը միտի գործնական քայլերու վերածել երիտասարդը հաւաքական կեանքին մէջ ներառելու ու անոր առանցքային տեղ տալու առումով երիտասարդներու կողմէ եկած առաջարկները։ «Երբ շուրջս կը նայիմ, կը տեսնեմ երիտասարդներ, սակայն ոչ մայր էջին վրայ։ Անոնք երբեմն հեռացած են, իսկ երբեմն ալ անտեսուած են մեր շրջանակներէն, ու այս պատճառով ալ յաճախ դժուարութիւն կը գտնեն դրսեւորելու իրենց ինքնութիւնը», ըսաւ Վեհափառը՝ կարեւորելով անոնց նախաձեռնողի եւ ոչ՝ հակազդեցողի դիրքի վրայ ըլլալը։ Առ այդ, Հայրապետը իր պատգամին մէջ լայն տեղ տուաւ առցանց աշխարհին եւ անոր հետեւանքներուն։ Ան նշեց, որ առցանց աշխարհին վրայ ստեղծուած յարաբերութիւններէն յառաջացած համացանցային ընկերութիւնը ունի իր արժէքներու համակարգը, սակայն հարկ է անգամ մը մտածել թէ հայ երիտասարդը, որ կը պատկանի տուեալ առցանց ընկերութեան, ի՛նչ հայկական ինքնութիւն կը դրսեւորէ, ի՛նչ տեսալական ու նպատակ կը հետապնդէ, որպէսզի աւելի կազմակերպուած ըլլայ ու կարենայ թէ՛ օգտուիլ անկէ եւ թէ ալ օգտել հայութիւնը։ Այս իմաստով ան լուսարձակի տակ առաւ պատասխանատու կեցուածք ունեցող ու պարտաւորութիւններ ստանձնող երիտասարդ մարդուժի անհրաժեշտութիւնը, որ պիտի չկլանուի համացանցի ժխտական ազդեցութիւններէն։

Նիստի աւարտին, երիտասարդները փոխանակեցին իրենց մտքերն ու մտահոգութիւնները։

Յաջորդող նիստերուն ընթացքին, խորհրդաժողովը քննեց հայ երիտասարդները առցանց հարթակի մը վրայ խմբելու կարելիութիւններն ու անկէ բխած հարցերն ու լուծումները։

***

His Holiness Aram I proclaims 2019 the “Year of the Armenian Media”

His Holiness Aram I, Catholicos of the Holy See of the Great House of Cilicia, has named 2019 as “The Year of the Armenian Press.” His Holiness writes that after a recent meeting with representatives of the Armenian Press in Lebanon, he deemed it appropriate to declare 2019 in honor of the Armenian Press. While acknowledging that the “Press” in modern times has a more expansive definition, the Catholicos emphasizes that he is speaking primarily about the print media that includes daily, weekly, and monthly newspapers and magazines. His Holiness gives an overview of the very earliest modes of print communication, and then focuses specifically on the very first Armenian newspaper (in India) and the subsequent growth of the Armenian Press in all parts of the world.
His Holiness directs the dioceses under the jurisdiction of the Cilician See to take this opportunity and during 2019 feature the history and role of the Armenian Press through various events including seminars, conferences, lectures, exhibits, and publication of books that focus on the importance of the Armenian Press in the life of the Armenian people.

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 2019 ՏԱՐԻՆ ԿԸ ՀՌՉԱԿԷ
ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԻ

18 December 2018

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Հայրապետական յատուկ պատգամով 2019 տարին կը հռչակէ «ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԻ»։

Արդարեւ, 2003-էն սկսեալ, իւրաքանչիւր տարի մեր եկեղեցւոյ ու ժողովուրդի կեանքին հետ սերտ աղերս ունեցող երեւոյթի մը կամ արժէքի մը նուիրելու Վեհափառ Հայրապետին որոշումը մեր ժողովուրդին մօտ լայն արձագանգ գտաւ. ան առիթ հանդիսացաւ տուեալ տարուան նիւթին մասին խօսելու, գրելու, քննարկումներ կատարելու, եւ զանազան այլ միջոցներով զայն մեր անձնական թէ համայնական կեանքի լուսարձակին տակ բերելու։

Նկատի ունենալով հայ մամուլին առանցքային դերը մեր ազգային կեանքէն ներս, վստահ ենք, որ նո՛յն լրջութեամբ եւ զանազան նախաձեռնութիւններու ճամբով վերարժեւորումի պիտի ենթարկուի հայ մամուլին դերը ու մանաւանդ՝ դիմագրաւած մարտահրաւէրները։ Վեհափառ Հայրապետին 2019-ն «Հայ Մամուլի Տարի» հռչակման պատգամը պիտի ընթերցուի եկեղեցիներէն ներս, 2019-ի Յունուարի կէսերուն, եւ բնականաբար, լոյս պիտի տեսնէ հայ մամուլի մէջ։

Յայտնենք, որ Վեհափառ Հայրապետին նախաձեռնութեամբ հայ մամուլին նուիրուած համահայկական համագումար մը տեղի պիտի ունենայ 2019 Ապրիլին Անթիլիասի Մայրավանքէն ներս։

 Վեհափառ Հայրապետին պատգամը ամբողջութեամբ կարդալու համար սեղմել 2019 Հայ Մամուլի Տարի կապը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s