Membership and Volunteering

Have you ever stopped to consider the benefits that giving to your church provides? Let’s face it, money is always tight and we are constantly being asked to support one great cause after another. Spiritual Benefits Holy Scripture describes the life of…

Renewal Campaign

2017/2018 ST. STEPHEN’S ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH RENEWAL CAMPAIGN Click here to contribute to our Renewal Campaign! Please be sure to note where you would like your funds to be directed. Dear Friends of St. Stephen’s Armenian Apostolic Church, His Holiness…

Church Educational Resources

Prelacy Reflection Series The Eastern Prelacy is proud to introduce a new weekly program titled “The Prelacy Reflection Series.”  This program is designed to showcase and discuss various parts of our Christian faith in an understandable and relatable fashion. So,…

News and Information

News from the Catholicosate

Easter Message Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ Ս. ԶԱՏԿՈՒԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՀՐԱՒԷՐ ՝ ՄԱՀԷՆ ԴԷՊԻ ԿԵԱՆՔ ԸՆԹԱՆԱԼՈՒ Պօղոս Առաքեալ, Եփեսոսի քրիստոնեաներուն ուղղած իր նամակին մէջ կ’ըսէ, թէ Աստուած «մեզ վերստին կեանքի կոչեց Քրիստոսով» (2.5)։ Առաքեալին այլ նամակներուն մէջ եւս շեշտուած…

News from the Prelacy

PRELATE’S CHRISTMAS MESSAGE Click here to hear the Prelate’s 2019 Christmas message.

63rd Annual Bazaar!

This year’s bazaar will mark our 63rd year serving our community and church. Join us on November 1 and 2 at the Armenian Cultural and Educational Center in Watertown, MA! Click here to donate to the bazaar. Help us keep…

Learn More

News, Announcements, and More

Calling All Students! We can’t wait to welcome our students back! See below for opening days and registration information. St. Stephen’s Saturday School begins September 7, 2019 Registration for Saturday School will take place on the opening day of school…

Learn More

Sunday School Corner

Last day of Sunday School is May 19!

Learn More