Membership and Volunteering

Have you ever stopped to consider the benefits that giving to your church provides? Let’s face it, money is always tight and we are constantly being asked to support one great cause after another. Spiritual Benefits Holy Scripture describes the life of…

Renewal Campaign

2017/2018 ST. STEPHEN’S ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH RENEWAL CAMPAIGN Click here to contribute to our Renewal Campaign! Please be sure to note where you would like your funds to be directed. Dear Friends of St. Stephen’s Armenian Apostolic Church, His Holiness…

Church Educational Resources

Prelacy Reflection Series The Eastern Prelacy is proud to introduce a new weekly program titled “The Prelacy Reflection Series.”  This program is designed to showcase and discuss various parts of our Christian faith in an understandable and relatable fashion. So,…

News and Information

News from the Catholicosate

Easter Message Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ Ս. ԶԱՏԿՈՒԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՀՐԱՒԷՐ ՝ ՄԱՀԷՆ ԴԷՊԻ ԿԵԱՆՔ ԸՆԹԱՆԱԼՈՒ Պօղոս Առաքեալ, Եփեսոսի քրիստոնեաներուն ուղղած իր նամակին մէջ կ’ըսէ, թէ Աստուած «մեզ վերստին կեանքի կոչեց Քրիստոսով» (2.5)։ Առաքեալին այլ նամակներուն մէջ եւս շեշտուած…

News from the Catholicosate

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋYouth Assembly Convenes in Antelias 18 February 2019 16 եւ 17 Փետրուար 2019-ին, Անթիլիասի Մայրավանք հաւաքուած էին սփիւռքի զանազան երկիրներէ ժամանած երիտասարդներ, որոնք գումարեցին հինգ նիստերէ բաղկացած խորհրդաժողով մը՝ արծարծելով երիտասարդութիւնը յուզող այժմէական խնդիրներ ու քննարկելով…

News from the Prelacy

PRELATE’S CHRISTMAS MESSAGE Click here to hear the Prelate’s 2019 Christmas message.

Schedule for Holy Week

Please see below the full schedule of services beginning with Palm Sunday all the way though Easter Sunday.  We encourage our faithful to attend the many services of Holy Week that depict and remembers Jesus’ last days on earth. These…

Learn More

News, Announcements, and More

Please visit our calendar for schedule of services for Holy Week. * * * Request for Requiem Services: For Requiem Service, please call the church office (617) 924-7562 by 3 P.M. on the Thursday prior to the Sunday that the requiem…

Learn More

Sunday School Corner

Last day of Sunday School is May 19!

Learn More